Zpět na Gona

Mimořádná opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 v zařízení GONA s.r.o., platná od 16. 3. 2020

17. 3. 2020

Ordinační hodiny ambulance i další opatření se mohou měnit dle aktuálního stavu, změny budou zveřejněny na našich webových stránkách www.gona.in v položce aktuality.

Pacientky, které jsou objednány na plánované vyšetření a které navštívily jakýkoliv stát, kde je rozšířena infekce koronavirem COVID -19 viz www.mzcr.cz, které mohly přijít do kontaktu s rizikovou osobou, které jsou nachlazené, vykazují známky onemocnění dýchacích cest se musí přeobjednat na jiný termín po skončení nouzového stavu!

V případě nachlazení u neodkladných vyšetření nás kontaktujte telefonicky nebo mailem s domluvou následného postupu.

V rámci ochrany zdravotnických pracovníků a ostatních pacientek bude počet pacientek při vstupu do našeho zařízení limitován.

Do odvolání zakazujeme vstup dětem a jakéhokoliv doprovodu do našeho zdravotnického zařízení.

Při vstupu do našeho zařízení apelujeme na dodržování základních hygienických pravidel:

  • mytí a desinfekce rukou,
  • veškeré kelímky, ubrousky či jiné odpadky vhazujte do odpadkového koše,
  • opatřete si roušku (jednorázovou, textilní) nebo použijte jakékoli krytí nosu a úst: šátek, šálu…,
  • snažte se dodržovat mezi sebou bezpečnou vzdálenost v čekárně.

Vzhledem k dané situaci Vás budeme ošetřovat v ochranných rukavicích a rouškách /respirátorech/

Děkuji za pochopení                                                           MUDr. Lukáš Horčička